معاونت

سمت: معاون دانشگاه و رئیس مرکزآموزشی و فرهنگی سما ورامین

نام و نام خانوادگی: دکتر عزت الله نصیری

مدرک تحصیلی : دکتری الهیات (فلسفه و کلام اسلامی)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا