گروه معماری

سمت : مدیر گروه معماری

نام ونام خانوادگی: علیرضا یادگاری

مدرك تحصيلي : دکتری تخصصی معماری (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد)  

عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران  (پایه یک _ طراحی ، نظارت ، اجرا)

پست الكترونيكي : alirezayadegari@yahoo.com 

                           www.alirezayadegari.ir

سوابق تدریس

فعالیت های پژوهشی

1– بررسي تطبيقي نيايشگاههاي آسياي شرقي با آسياي غربي.

2- بررسي تطبيقي نيايشگاههاي آسياي شرقي و آسياي غربي با ببت الله الحرام.

3- بررسي روند نتهاي موسيقي در شكل گير ي روح معماري.

4- كاربرد خلاقيت در حرفه و هنر معماري.

5- بررسي روند انزال معماري كنوني ايران با معماري ماقبل دوره قاجار.

6- بررسي معماري دوره پهلوي دوم در ايران.

7- آشنايي با نرم افزارهاي:  3D.MAX-AUTOCAD-OFFICE-RHINO-SKCHAP-PHOTOSHOP-  PHOTOIMPACT- و..