گروه عمومی

سمت : مدیر گروه عمومی

نام و نام خانوادگی : امیر پورسیستانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

پست الکترونیکی : amirpoursistani@gmail.com

سوابق تدریس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملی ارومیه

دانشگاه پیام نور خوی

دانشگاه پیام نور واحد ورامین- پیشوا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا (مرکز قرچک)

دانشگاه علمی-کاربردی علامه طبرسی تهران

دانشگاه علمی-کاربردی شهرداری ورامین

سوابق پژوهشی

ارائه 5 مقاله در همایش ها و کنفرانس های مالی-بین المللی

تالیف 3 کتاب در زمینه ریاضی

عضویت در شورای پژوهشی آموزشکده سما به مدت 1 سال

عضویت در شورای پژوهشی مدارس سما به مدت 1 سال

مدیر گروه عمومی آموزشکده سما ورامین و پاکدشت از سال 93 تاکنون