گروه حسابداری

سمت : مدیر گروه حسابداری

نام و نام خانوادگی: رضا محمدی

مدرک تحصیلی : دکتری حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-جنوب

آدرس ایمیل : RezaIACPA@gmail.com

سوابق تدریس

فعالیت های پژوهشی