معرفی حوزه معاونت

معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی (سما)

حوزه معاونت امور سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا از سال 1372 با هدف پیگیری اهداف بلند دانشگاه آزاد اسلامی در گسترش مدارس غیر انتفاعی و کاستن حجم وسیع مشکلات دولت در محدودیت امکانات مادی و معنوی  به منظور ایجاد مدارس دولتی و نیز رقابت مطلوب در عرصه آموزشی تشکیل و فعالیت موثر خود را با تاسیس دبیرستان دخترانه در شاخه نظری آغاز نمود و رخسار دیگری از این شجره روییده شده از بذر انقلاب اسلامی در حوزه آموزش عمومی و متوسطه پای به عرصه وجود نهاد.تاسیس و تمرکز رشته های کاردانی پیوسته با گرایش علمی کاربردی در بیش از 70 آموزشکده فنی و حرفه ای سما سراسر کشور موجب شد سیلی از شیفتگان تحصیل آموزش عالی در این آموزشکده ها به کسب علم و ارتقاء دانش فنی خود بنمایند و از سال 1380 با جذب دانشجو بصورت کاملا تصاعدی حجمی دیگر نیاز جمعیت جوان کشور پاسخ داده شود. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا با افتخار هر چه تمامتر در سال 1380 اقدام به تاسیس آموزشکده عالی سما در شهر ورامین نمود ودر ابتدای تاسیس آموزشکده در رشته تحصیلی کاردانی حسابداری و کامپیوتر فعالیت می نمودند ولیکن با گذشت زمان و بروز توانایی های گسترده تر سما در حوزه آموزش عالی تعداد رشته های مصوب به 9 رشته تحصیلی رسید و جمعیت دانشجوی این آموزشکده از 250 نفر در سال 1380 به بیش از 4500 نفر در سال 1386 نزدیک شد. هم اکنون این مرکز با 5مدرسه ، 2 آموزشکده بایش از 600 دانش آموز، بیش از 1000 دانشجو ، بیش از 70پرسنل، 16عضو هیات علمی تمام وقت با فعالیت گسترده تر در شهرستان ورامین و پاکدشت  به كار خود ادامه ميدهد.

سالنماي تاسيس مدارس و آموزشكده هاي سما واحد ورامین

سال 1372 :  تاسيس حوزه معاونت سما ورامين 

سال 1372 : تاسيس دبيرستان دخترانه شاخه نظري با 20 دانش آموز

سال 1373 : تاسيس دبيرستان بزرگسالان

سال 1374 : تاسيس مدرسه راهنمايي دخترانه پايه هاي اول ،دوم و سوم 

سال 1376 : تاسيس دبيرستان و هنرستان پسرانه سما با 40 دانش آموز

سال 1380 : تاسيس آموزشكده فني و حرفه اي سما ورامين با 2 رشته كامپيوتر و حسابداري با 250 دانشجو 

سال 1383 : تاسيس آموزشكده فني و حرفه اي سما پاكدشت

سال 1384 : افزايش تعداد رشته هاي آموزشكده عالي سما ورامين به 9 رشته

سال 1394 : تاسيس پیش دبستان و دبستان پسرانه سما شعبه 1 با 120 دانش آموز

سال 1398 : تاسيس پیش دبستان و دبستان پسرانه سما شعبه 2 با 40 دانش آموز

سال 1398 : تاسيس پیش دبستان و دبستان دخترانه سما با 50 دانش آموز

اسامي مسئولین سما ورامین :

1- اسماعيل فرجي / 73-1372

2- سعيد وزيري / 75- 1373

3- محسن صدرايي / 80-1376

4- مجيد شصتي / 82- 1380

5- عمران عسگري / 83- 1382

6- دكتر محمود باغبان طرقدري / 84- 1383

7- مهندس فريبرز عزيزي نژاد / 85-1384

8- دكتر فرشاد قوشچي / 86- 1385

9- دکترحكيم فرجي  87-1386

10- دکتر شکراله نیکوند 1388 تا1392

11- مهندس علی بختیاری 1397-1392

12- دکتر محمدحسین بهشتی 1397 تاکنون

شرح حال معاونین سما

دکتر محمود باغبان طرقدری: 84- 1383دکتری جغرافیای انسانی و انتصاری

سوابق اجرایی :

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین- پیشوا  ، مدیر امور پژوهشی واحد ورامین – معاون دانشجویی واحد ورامین (83-76)

مهندس فریبرز  عزیزی نژاد : 85-1384 کارشناس ارشد شیمی پلیمر

سوابق اجرایی :

 مدیر برنامه و بودجه دانشگاه ورامین 1 سال-  معاون دانشکده ی کشاورزی 5/2 سال –  مدیر گروه شیمی –  عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین- پیشوا 

دكتر فرشاد قوشچي : 86- 1385 دکتری زراعت و اصلاح نباتات

سوابق اجرایی :

عضو هیات علمی واحد ورامین- مدیر دفتر ارتباط با صنعت 1379 ، مدیر پژوهشی واحد ورامین 81-80 ، رییس دانشکده کشاورزی ورامین 83-81

دکتر حکیم فرجی : 87-1386 کارشناس ارشد شیمی تجزیه  

سوابق اجرایی :

عضو هیات علمی واحد ورامین – رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد ورامین – عضو شورای پژوهشی و  شورای انتشارات واحد ورامین –  معاون آموزشی دانشجویی دانشکده کشاورزی – مدیر طرح و توسعه واحد ورامین

دکتر شکراله نیکوند : 92 -1388دکترا حقوق خصوصی  

سوابق  اجرایی :

 عضو هیات علمی گروه حقوق واحد ورامین از مهر 78 ، مدیر گروه حقوق 81-80 ، معاون آموزشی واحد ورامین – پیشوا  86-81

مهندس علی بختیاری 13971392  – کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سوابق  اجرایی :

مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات واحد ورامین پیشوا به مدت ۲ سال -مدیر روابط عمومی واحد ورامین پیشوا به مدت ۴ سال- سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای سما مرکز پاکدشت به مدت ۲ سال -رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ورامین به مدت ۲ سال – مدیر ارتباط با صنعت و جامعه واحد ورامین پیشوا به مدت ۴ سال -مدیر اداری واحد ورامین پیشوا- سرپرست معاونت اداری و مالی واحد ورامین پیشوا -سرپرست معاونت دانشجویی واحد ورامین پیشوا

دکتر محمدحسین بهشتی 1397 تا کنون – دکترا آمار و ریاضی

سوابق  اجرایی :

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین- پیشوا – مدیر انجمن های علمی و ادبی واحد  94-92 – مدیر گروه رشته حسابداری  94-96 – مدیرگروه رشته های کارشناسی ارشد مدیریت 94-97 – عضو شورای پژوهش دانشگاه 96 تاکنون – مدیر امور اقتصادی و دانش بنیان واحد97-95 – معاونت دانشگاه در امور سما 97 تاکنون –  رییس آموزشکده فنی و حرفه ای سما ورامین 97 تاکنون