Failed to connect with MySQL: Access denied for user 'samav_security'@'localhost' (using password: YES) اطلاعیه مهم برای دانشجویان رشته الکترونیک - آموزشکده فنی و حرفه ای سما ورامین

دانشجویان رشته الکترونیک روز چهارشنبه مورخ 96/07/12 از ساعت 8 الی 11 به دفتر گروه آموزشی جهت مشاوره با مدیر گروه در زمینه انتخاب واحد و در صورت نیاز اصلاح انتخاب واحد انجام شده مراجعه نمایند.
در صورت عدم مراجعه دروسی که به حدنصاب نرسیده حذف خواهد شد.